terug

Stadsdeel Zuid dementie vriendelijk

Op dit moment leven in stadsdeel Zuid ongeveer 2700 mensen met dementie. Dat is een fors aantal, dat naar verwachting verder zal stijgen tot 3500 à 4000 in 2030. Nu langer thuis wonen het uitgangspunt is, wordt goede ondersteuning aan mensen met dementie en hun mantelzorgers steeds belangrijker.

beginnende dementie

Gemiddeld na circa 2,5 jaar wordt de diagnose dementie gesteld. De periode die daaraan voorafgaat, duidt men aan met de ‘niet pluis fase’: constateren dat het niet goed met je gaat, maar dat je het zelf nog niet kunt duiden.

Het signaleren en omgaan met dementie is een van de manieren waarop je kunt werken aan een dementievriendelijke samenleving.

Dat is meer dan goede persoonlijke zorg voor mensen die leven met dementie en hun mantelzorgers.

Het gaat óók over de acceptatie van en beeldvorming over bewoners met dementie en de wijze waarop de samenleving met deze groeiende groep mensen omgaat, in de buurt en in de Huizen van de Wijk.

Stadsdeel Zuid investeert in het vertrouwd en bekend worden met mensen die leven met dementie. Dan komen vragen op als:

  • hoe je beginnende dementie kunt herkennen.
  • hoe je mensen met beginnende dementie kunt helpen om zolang mogelijk mee te blijven doen aan activiteiten.
  • wat je kunt doen als je ongebruikelijk gedrag waarneemt.

voorlichtingsbijeenkomsten en meer

Werken aan een dementievriendelijke samenleving begint met bewustwording en kennis delen. In samenwerking met de Vrijwilligersacademie organiseert het stadsdeel in mei drie voorlichtingsbijeenkomsten over dementie.
Er zijn bijeenkomsten in Buitenveldert, Oud-Zuid en De Pijp.

De bijeenkomsten zijn bestemd voor vrijwilligers en professionals die geïnteresseerd zijn en meer over willen weten over dementie en hoe ermee om te gaan. Wij hopen dat bij iedere bijeenkomst een mix van professionals en vrijwilligers aanwezig is.

Voor degenen die zich, naar aanleiding van de bijeenkomst, verder willen verdiepen in het onderwerp, worden vervolgworkshop georganiseerd. Tijdens zo’n workshop wordt dieper ingegaan op het vraagstuk van dementie. Na de zomer en in het kader van de Wereld Alzheimerdag zullen we nog meer organiseren over de sociale benadering – met de experts en organisaties die actief zijn in stadsdeel Zuid.

Zuid dementie vriendelijk

Stadsdeel Zuid vindt het belangrijk dat we ons voorbereiden op het groeiend aantal bewoners in Zuid die de ziekte hebben. Doel is om hen te ondersteunen en daar waar mogelijk om een zo aangenaam mogelijk leven te lijden. Daar willen we graag aan bijdragen. Kom ook naar een van de bijeenkomsten.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over:

Site by Alsjeblaft!