terug

Schrijf je in voor ‘Socratisch Café’

Het Socratisch Café is een openbare ontmoetingsplek voor mensen die op Socratische wijze met elkaar in gesprek willen treden.

Iedere laatste vrijdag van de maand komt hier een bonte verzameling van mensen bijeen om gesprekken te voeren aan de hand van een specifiek thema. Thema en vaste gespreksvormen zijn de kaders waarbinnen gezocht wordt naar dieper liggende overtuigingen van de deelnemers. We spreken vanuit persoonlijke ervaringen met het thema.

Let op: twee mogelijkheden! We gaan elkaar weer – coronaproof- ontmoeten op onze nieuwe locatie. En voor de mensen die dit live gesprek (nog) niet willen, is er de mogelijkheid om een Socratisch Gesprek via Zoom te houden.
In beide gevallen is er de noodzaak tot opgave vooraf! (zie verder hieronder)

Doel en inhoud
Socratisch wil zeggen zoals de Griekse filosoof Socrates dat 2500 jaar geleden op de Atheense markten en in gymnasia deed: middels dialoog. De gesprekken worden begeleid door enthousiaste en ervaren socratische gespreksleiders, maar je kunt ook onder begeleiding zelf oefenen met het leiden van een dialoog.

Het thema deze maand is: Verbinden

Wat is verbinding?
Verbinding lijkt een cliché woord geworden. In beleidsstukken en in de media komen we het begrip vaak tegen. Tegelijkertijd is volgens de media de verdeeldheid tussen groepen in de maatschappij steeds groter aan het worden. Tussen gevaccineerde en ongevaccineerden, tussen rijk en arm, jong en oud, gevestigden en nieuwkomers, klimaatverandering adepten en ontkenners, enz., enz., enz. worden de verschillen groter. Zelf zeggen we ook vaak dat dialoog leidt tot verbinding. Is dat zo? Of is verbinding een marketingterm geworden, een dooddoener in een tijd waarin polarisatie en segregatie toeneemt?

Maar wat betekent verbinding ook alweer? Waarmee voelen we ons verbonden? Of waardoor zijn we dat kwijtgeraakt? Wanneer voelen we verbinding met iets of iemand of met een groep?

Aan de hand van deze en andere vragen verkennen we met elkaar dit actuele thema.

Voor meer informatie Socratisch Café Amsterdam en Dialoog in Actie. Bij ieder Café staat er één thema centraal. Middels diverse gespreks- en reflectievormen die worden aangeboden ga je gezamenlijk op zoek naar de principes onder de deugdelijke opvatting van jezelf en je gesprekspartners.

Voor wie
Voor vrijwilligers, mantelzorgers en actieve bewoners, die geïnteresseerd zijn in het thema.

Tijdsinvestering
1,5 uur

Studiemateriaal
Niet van toepassing.

Aantal plaatsen
Via de kennismarkt zijn 3 plaatsen beschikbaar.

Certificaat van deelname
Niet van toepassing.

Let op
Wilt u mee doen op 29 oktober? Stuur uiterlijk 28 oktober een mailtje naar socratischcafeamsterdam@gmail.com met uw naam, mailadres en telefoonnummer. o.v.v. uw voorkeur ‘live’ of ‘online’.

Helaas!

Deze training is al begonnen of heeft al plaatsgevonden. Aanmelden voor deze training is daarom niet meer mogelijk.

Klik hier om terug te gaan naar de lijst met beschikbare trainingen.

Site by Alsjeblaft!