terug

Schrijf je in voor ‘Socratisch Café’

Het Socratisch Café is een openbare ontmoetingsplek voor mensen die op Socratische wijze met elkaar in gesprek willen treden.

Doelstelling en inhoud
Socratisch wil zeggen zoals de Griekse filosoof Socrates dat 2500 jaar geleden op de Atheense markten en in gymnasia deed: middels dialoog. Het Socratische Café vindt iedere laatste vrijdag van de maand plaats, m.u.v. de maanden juli, augustus en december. Voor meer informatie Socratisch Café Amsterdam en Dialoog in Actie. Bij ieder Café staat er één thema centraal. Middels diverse gespreks- en reflectievormen die worden aangeboden gaat u gezamenlijk op zoek naar de principes onder de deugdelijke opvatting van u en uw gesprekspartners.

Het thema van deze maand is: Fatsoen.

Is fatsoen een deugd, of alleen een norm, dat wil zeggen een regel voor gedrag? Heeft fatsoen te maken met zaken als veiligheid en vertrouwen, of alleen met je voeten vegen als je binnenkomt?

De columnist pleit in de krant voor een herwaardering van fatsoen als publieke deugd. Een waarde-oriëntatie die we nodig hebben in het sociale verkeer. Een zorgzame waarde die rekening houdt met het goede voor allen in iedere situatie. De oude Grieken noemden dat ‘hosios’ en de moraal filosoof Adam Smith noemde het ‘propriety’ en in het recente wetgevend kader voor bestuurders van financiële instellingen heet het: betamelijk gedrag. Daarmee wordt expliciet bedoeld: handelen in het belang van de gemeenschap, en dat is (veel) meer dan je alleen houden aan de wet.

​Is dat wat wij verstaan onder fatsoen: het goede doen met het oog op alle betrokkenen? Of heeft fatsoen voor ons toch meer te maken met voeten vegen? Wat is dat: fatsoen? Wat verstaan we daaronder?

Vanuit eigen ervaring
Essentieel hierbij is het spreken over eigen ervaringen, om zo de zienswijze op een bepaald thema inzichtelijk te krijgen en onderzoekbaar te maken.

Voor wie
Voor vrijwilligers, mantelzorgers en actieve bewoners uit Stadsdeel Zuid, die geïnteresseerd zijn in het thema. (thema wordt nog bekend gemaakt)

Tijdsinvestering
3,5 uur inclusief 30 minuten inloop

Studiemateriaal
Niet van toepassing.

Aantal deelnemers
Maximaal 15 deelnemers.

Certificaat van deelname
Niet van toepassing.

Helaas!

Deze training is al begonnen of heeft al plaatsgevonden. Aanmelden voor deze training is daarom niet meer mogelijk.

Klik hier om terug te gaan naar de lijst met beschikbare trainingen.

Site by Alsjeblaft!