terug

Schrijf je in voor ‘Socratisch Café’

Het Socratisch Café is een openbare ontmoetingsplek voor mensen die op Socratische wijze met elkaar in gesprek willen treden.

Doel en inhoud
Socratisch wil zeggen zoals de Griekse filosoof Socrates dat 2500 jaar geleden op de Atheense markten en in gymnasia deed: middels dialoog. Het Socratische Café vindt iedere laatste vrijdag van de maand plaats, m.u.v. de maanden juli, augustus en december. Voor meer informatie Socratisch Café Amsterdam en Dialoog in Actie. Bij ieder Café staat er één thema centraal. Middels diverse gespreks- en reflectievormen die worden aangeboden gaat u gezamenlijk op zoek naar de principes onder de deugdelijke opvatting van u en uw gesprekspartners.

Het thema van deze maand is ‘Afscheid’.

Het leven is één en al afscheid nemen. Afscheid nemen van kinderen die voor kortere of langere tijd weg gaan, afscheid van vrienden als je gaat verhuizen of afscheid nemen als je op wereldreis vertrekt of naar een andere baan gaat of zelfs helemaal stopt met werken. Afscheid nemen van overledenen of hen die gaan overlijden. Allemaal grote en kleine vormen van afscheid.

Soms neem je afscheid om daarna aan iets nieuws te kunnen beginnen. Soms is het definitief.
Wat is het eigenlijk, dat afscheid nemen? Waar neem je nu precies afscheid van? En hoe doe je dat? Kan je het leren?
Is afscheid nemen altijd definitief of kan het toch ook iets tijdelijks zijn?
Moet je een reden hebben om afscheid te nemen? Kan je ook eenzijdig afscheid nemen?
Kan je ook afscheid nemen van een gedachte of van spullen?
En is er een verschil tussen gedag zeggen en afscheid nemen? Wat hebben rituelen met afscheid nemen te maken?
Of hoe nauw moet de relatie zijn om te spreken van afscheid nemen bij het weggaan? Hoe lang moet je elkaar niet meer zien om afscheid te nemen?

Zo te zien genoeg vragen die het thema afscheid nemen bij ons kunnen oproepen.
Graag voeren wij hier gezamenlijk een dialoog over om een antwoord op bovenstaande óf andere vragen rond het thema ‘afscheid nemen’ te vinden.

Vanuit eigen ervaring
Essentieel hierbij is het spreken over eigen ervaringen, om zo de zienswijze op een bepaald thema inzichtelijk te krijgen en onderzoekbaar te maken.

Voor wie
Voor vrijwilligers, mantelzorgers en actieve bewoners uit Stadsdeel Zuid, die geïnteresseerd zijn in het thema. (thema wordt nog bekend gemaakt)

Tijdsinvestering
3 uur

Studiemateriaal
Niet van toepassing.

Aantal plaatsen
Via Kennismarkt zuid zijn 5 plaatsen beschikbaar.

Certificaat van deelname
Niet van toepassing.

Helaas!

Deze training is al begonnen of heeft al plaatsgevonden. Aanmelden voor deze training is daarom niet meer mogelijk.

Klik hier om terug te gaan naar de lijst met beschikbare trainingen.

Site by Alsjeblaft!