De Kennismarkt Zuid is een samenwerkingsverband tussen partnerorganisaties in Amsterdam stadsdeel Zuid en de Vrijwilligersacademie Amsterdam.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met

Vrijwilligersacademie Amsterdam
Keizersgracht 334
1016 EZ Amsterdam

t: (020) 320 55 79
e: info@vrijwilligersacademie.net

Partners in Kennismarkt Zuid

De partners van de Kennismarkt Amsterdam-Zuid zijn verschillende zorg- en welzijnsorganisaties in Amsterdam Zuid. Zij werken met vrijwilligers om kwetsbare Amsterdammers te ondersteunen. Vaak geven ze al trainingen of themabijeenkomsten voor hun eigen vrijwilligers. In de Kennismarkt Amsterdam-Zuid delen we deze trainingen met alle vrijwilligers in het stadsdeel. Ze worden opgenomen in de agenda van Kennismarkt Amsterdam-Zuid. Hierdoor krijgt iedereen de kans om zich hiervoor op te geven. Als je wilt weten welke organisaties met de Kennismarkt samenwerken? Ga dan naar het overzicht van onze partners .

Site by Alsjeblaft!