terug

Anbi status

De Vrijwilligersacademie is officieel een Algemeen Nut Beogende Instelling.

We zijn in het bezit van een geldige Anbi beschikking onder nummer 8195.15.978. Hierdoor staat de belastingdienst vriendelijk ten opzichte van uw steun. Kijk hier voor meer informatie.

Stichtingsbestuur

De Vrijwilligersacademie Amsterdam is opgericht op initiatief van de vrijwilligersorganisaties Markant, Schorer, Kuria en De Regenboog Groep en wordt onder andere gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam. De Vrijwilligersacademie Amsterdam is een stichting. Het bestuur wordt gevormd door:

  • Marijn van Ballegooijen – voorzitter en secretaris
  • Lidwien Verbeek – penningmeester
  • Anja Hommel – bestuurslid
  • Jurjen Pen – bestuurslid

Jaarverslag

Hier vind je ons jaarverslag en een financiële verantwoording over het jaar 2021.

Beloningsbeleid

De Vrijwilligersacademie volgt voor het beloningsbeleid voor directie en medewerkers de CAO Welzijn. De leden van het stichtingsbestuur doen dit onbezoldigd.

Plannen voor de toekomst

Jaarlijks maakt de Vrijwilligersacademie een beleidsplan, waar we de inzet van de Vrijwilligersacademie voor het komend jaar beschrijven. Het beleidsplan voor 2022 werd door het bestuur in september 2021 vastgesteld.

Vrijwilligersacademie, een goed doel

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe sponsoren. Naar bedrijven of organisaties die vrijwilligerswerk in de sector zorg en welzijn een warm hart toedragen. Als je de Vrijwilligersacademie in welke vorm dan ook wilt steunen, neem dan contact met ons op. Naast financiële ondersteuning kunnen wij ook heel goed ondersteuning gebruiken bij projecten zoals fondsenwerving voor vrijwilligers of organisaties die geen geld hebben voor trainingen of inspiratiebijeenkomsten.

Bel (020) 320 55 79 of mail met info@vrijwilligersacademie.net, we maken graag een afspraak met je over de mogelijkheden.

Site by Alsjeblaft!