terug

Partners in Kennismarkt Zuid

Onze partners zijn verschillende zorg- en welzijnsorganisaties in Amsterdam-Zuid. Zij werken met vrijwilligers om kwetsbare Amsterdammers te ondersteunen.

Vaak geven onze partners zelf trainingen of themabijeenkomsten voor hun eigen vrijwilligers. Jij als vrijwilliger in stadsdeel Zuid kunt ook deelnemen aan deze trainingen. Je kunt deze trainingen en themabijeenkomsten vinden in onze agenda. Hierdoor krijgt iedereen de kans om zich hiervoor op te geven.
Als je wilt zien wie onze partners zijn, ga naar onze partners.

Site by Alsjeblaft!