terug

Partners

De Vrijwilligersacademie werkt vanuit een netwerk van partnerorganisaties die expertise delen met alle Amsterdamse vrijwilligers.

De toegevoegde waarde
Partnerorganisaties zijn de toegevoegde waarde; zij leveren kennis en kunde in trainingen en themabijeenkomsten. De Vrijwilligersacademie werkt vanuit een netwerk van partnerorganisaties die expertise delen met alle Amsterdamse vrijwilligers. Hans Wijnands, directeur van De Regenboog Groep legt het uit .

aansluiten bij de behoefte
De Vrijwilligersacademie onderzoekt voortdurend wat de behoefte van vrijwilligers in zorg en welzijn is. Dat doen we via de trainingssessies en masterclasses. Centraal staan de leerwensen van vrijwilligers en coördinatoren van onze partnerorganisaties om ervoor te zorgen dat het aanbod van de Vrijwilligersacademie up to date is en aansluit bij wat mensen en organisaties nodig hebben om hun werk goed, gemotiveerd en geïnspireerd te kunnen doen.

expertise om aan te sluiten
Onze gecertificeerde trainers hebben kennis van theorie èn praktijk, waardoor we altijd een goede aansluiting kunnen maken op het werk en de casuïstiek van vrijwilligers, begeleiders, stagiaires, etcetera. We passen de oefeningen en voorbeelden aan op de werkpraktijk.

samen met andere organisaties in de stad
Het versterken van vrijwilligers doen we in afstemming met andere vormen van ondersteuning van informele zorg in Amsterdam, bijvoorbeeld de Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA) en Markant, centrum voor mantelzorg . Lees hier wat de verschillen zijn of kijk en luister naar Hans Wijnands, directeur van De Regenboog Groep . Samen organiseren we het gesprek over informele zorg in de stad met masterclasses, trainingen en netwerkbijeenkomsten.

Amsterdam investeert in de ondersteuning van kwetsbare mensen
De Vrijwilligersacademie is al tien jaar een begrip in de stad, dankzij de keuze van de gemeente Amsterdam om te investeren in het opbouwen van expertise en bijzondere deskundigheidsbevordering. Daar zijn we trots op. Want als je wilt dat de meest kwetsbare mensen meedoen in deze stad, dan moet daarin geïnvesteerd worden.

Partner worden?

Wil jouw organisatie ook gebruik maken van het uitgebreide trainingsaanbod van de Vrijwilligersacademie Amsterdam en de kennismarkten? Dat kan op twee manieren:

  • je wordt deelnemend partner en neemt incidenteel een dienst van ons af of
  • je wordt samenwerkingspartner en kiest voor een langdurige samenwerking met de bereidheid en mogelijkheid om mede invulling te geven aan inhoud van trainingen, bijeenkomsten en andere vormen van deskundigheidsbevordering.

Wij hebben een informatiebrief voor je opgesteld met beknopte informatie over onze diensten en over de inhoud en samenwerking. Je kunt deze informatie hier downloaden.

Hieronder tref je een overzicht van de partnerorganisaties van de Vrijwilligersacademie. Je kunt ook een overzicht van de partners downloaden.

Algemene Hulpdienst Buitenveldert

De Algemene Hulpdienst Buitenveldert biedt hulp aan mensen die niet meer alles zelf kunnen doen door ziekte, handicap of uw leeftijd.

Bezoek de website »

Amsta

De zorgaanbieder in Amsterdam voor ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en iedere andere Amsterdammer die behoefte heeft aan een steuntje in de rug.

Bezoek de website »

Amsterdam Cares

Amsterdam Cares is gestart op initiatief van Amsterdamse young professionals die graag iets terug wilden doen voor hun stad. Geïnspireerd door het Amerikaanse Hands on Network heeft Amsterdam Cares zich gespecialiseerd in flexibel vrijwilligen.

Bezoek de website »

Beterburen

Beterburen biedt bemiddeling aan buren die overlast van elkaar ervaren. Onze bemiddelaars ondersteunen beide buren bij het voorbereiden naar een gezamenlijk bemiddelingsgesprek.

Bezoek de website »

Buurtgezinnen

Veel gezinnen zijn overbelast. Buurtgezinnen.nl is er voor deze gezinnen. Buurtgezinnen.nl wil voorkomen dat het van kwaad tot erger wordt. Of positief gezegd: Buurtgezinnen.nl wil ervoor zorgen dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien in hun eigen gezin.

Bezoek de website »

Carrière Coach Café

Speciaal voor iedereen die zich afvraagt of ze wel op het juiste carrière pad zit, is er het Carrière Coach Café. Naast het Café worden tevens een verdiepingsprogramma en individuele coachingstrajecten aangeboden.

Bezoek de website »

Combiwel Buurtwerk

Combiwel is een maatschappelijke onderneming met een breed scala aan diensten voor inwoners van Amsterdam met uiteenlopende sociaal-economische achtergronden. Vanuit talloze locaties worden mensen op wijkniveau ondersteund bij het bouwen en onderhouden van netwerken zodat zij actief aan de samenleving kunnen en willen deelnemen.

Bezoek de website »

Combiwel MaDi en de Geldcoach

Combiwel is een maatschappelijke onderneming met een breed scala aan diensten voor inwoners van Amsterdam met uiteenlopende sociaal-economische achtergronden. Vanuit talloze locaties worden mensen op wijkniveau ondersteund bij het bouwen en onderhouden van netwerken zodat zij actief aan de samenleving kunnen en willen deelnemen.

Bezoek de website »

De Omslag

Stichting De Omslag is een onafhankelijke, ideële project- en netwerkorganisatie op het gebied van activering en arbeid.

Bezoek de website »

De Regenboog Groep | Buurtboerderij

Buurtboerderij ‘Ons Genoegen’ in het Westerpark is een bruisend centrum van activiteiten. De Buurtboerderij wordt gerund door vrijwilligers en klanten van De Regenboog Groep (in een dagbestedingstraject) onder begeleiding van vaste medewerkers. De Buurtboerderij is al meerdere keren door het Parool uitgeroepen tot de coolste plek van Amsterdam.

Bezoek de website »

De Regenboog Groep | Homeservice

Praktische dienstverlening voor en door mensen met een psychische beperking. De vrijwilligers van Homeservice weten uit eigen ervaring wat tegenslag betekent. Zij bieden graag een helpende hand, met hun hulp kan het wonen een stuk aangenamer zijn.

Bezoek de website »

De Regenboog Groep | Inloophuizen

De inloophuizen van De Regenboog Groep bieden dak- en thuislozen, voor even, rust in hun vaak jachtig bestaan. 

Bezoek de website »

De Regenboog Groep | SCIP

Cliëntgestuurde Initiatieven en Projecten

SCIP is een bruisende organisatie met 13 verschillende projecten. Zowel werkprojecten als recreatieve projecten. Er is veel te doen voor mensen die in computers geïnteresseerd zijn, maar ook is er van alles te beleven op het gebied van sport, cultuur, literatuur lekker eten en nog veel meer. Je kunt er interessante mensen ontmoeten, maar ook hulp vinden voor als je bijvoorbeeld je post al weken niet meer durft te openen.

Bij SCIP zijn cliënten in eerste plaats mensen.

Bezoek de website »

Dementie Museum

Het Dementie Museum wil een plek zijn, waar mensen die op welke wijze dan ook te maken hebben met dementie, zich kunnen opladen. Door nieuwe ervaringen en inzichten kunnen bezoekers met hernieuwde energie omgaan met de gevolgen van dementie.

Bezoek de website »

Dialoog in actie

Stichting DiA brengt het gesprek naar de mensen toe en organiseert dialogen in kerken, moskeeën, buurthuizen en cafés.

Bezoek de website »

Don Bosco Jonathan

Don Bosco Jonathan is een vrijwilligersorganisatie vóór en dóór jongeren. De organisatie helpt het sociale netwerk van dak- en thuisloze jongeren en (aanstaande) jonge moeders in Amsterdam te versterken.

Bezoek de website »

DWI

Gemeente Amsterdam, Dienst Werk en Inkomen. De Gemeente Amsterdam wil dat iedereen die kan werken aan het werk gaat. De Dienst Werk en Inkomen kan Amsterdammers hierbij waar nodig ondersteunen.

Bezoek de website »

Dynamo

Dynamo stimuleert en ondersteunt bewoners om actief deel te nemen aan de samenleving. Dynamo stimuleert mensen hun capaciteiten en talenten te ontdekken en eventuele problemen zelf op te lossen en brengt buurtbewoners met elkaar in contact.

Bezoek de website »

Hogeschool van Amsterdam

De Hogeschool van Amsterdam doet onderzoek naar de zorg en de rol van de vrijwilligers hierbij. Deze kennis deelt zij graag met belangstellenden tijdens Masterclasses en andere bijeenkomsten.

Bezoek de website »

Howie the Harp

Howie the Harp is een opleidingscentrum tot ervaringsdeskundige.
Er wordt gewerkt vanuit het ‘peer-to-peer’-concept: mensen met een psychiatrische geschiedenis zetten hun levenservaring en talenten in om elkaar te ondersteunen in hun herstel. De deelnemers worden getraind om zelf controle te houden over hun welzijn en opgeleid om te functioneren als professional in de sociale hulpverlening.

Bezoek de website »

Huis van de Wijk

De vijf Huizen van de Wijk in Amsterdam-Zuid zijn ontmoetingsruimtes voor en door bewoners, ondernemers en organisaties in uw wijk. In het Huis van de Wijk kunt u terecht wanneer u een goed idee heeft voor de wijk of uw steentje wilt bijdragen aan de leefbaarheid en het welzijn in uw wijk.

Bezoek de website »

Joods Hospice Immanuel

Hospice Immanuel biedt palliatief terminale zorg aan mensen met een levensverwachting van minder dan 3 maanden en van alle gezindten (dus ook niet joods).

Bezoek de website »

Kuria

Kuria biedt palliatieve (terminale) zorg in het hospice, vanuit buddyzorg en met advies en informatie van deskundige verpleegkundigen thuis.

Bezoek de website »

Mantelzorg en meer

Mantelzorg & Meer biedt ondersteuning, begeleiding, advies en training aan mantelzorgers, vrijwilligers, werkgevers en organisaties.

Bezoek de website »

Markant

Markant, Centrum voor Mantelzorg is het steunpunt voor mantelzorgers in Amsterdam en Diemen en het Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam voor professionals. Markant biedt mantelzorgers ondersteuning waar dat kan.

Bezoek de website »

Odensehuis

Het Odensehuis geeft mensen met dementie een plek en een stem. Mensen met dementie en mensen met geheugenklachten zijn de hele dag welkom in het Odensehuis in Amsterdam. Alleen of samen met hun partner, familie of vrienden.

Bezoek de website »

Protestantse Diaconie Amsterdam

De diaconie ondersteunt en initieert nitiatieven en projecten, gericht op de verbetering van de positie van mensen in knelsituaties, zoals dak- en thuislozen, ongedocumenteerde arbeidsmigranten en vluchtelingen en andere mensen op of onder het bestaansminimum. Daarnaast zet de diaconie projecten op gericht op de sociale cohesie tussen de verschillende bevolkingsgroepen.

Bezoek de website »

PuurZuid

PuurZuid zet zich in voor elke inwoner van Amsterdam Zuid die vragen heeft op het gebied van wonen, zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening. PuurZuid is actief op een breed terrein: van hulp bij het invullen van formulieren tot volledige verzorging in een wooncentrum of complexe zorg thuis.

Bezoek de website »

School ‘s Cool

School ‘s Cool begeleidt twaalfjarigen die van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan. Zowel leerlingen als ouders krijgen te maken met grote veranderingen. School’s cool beschikt over mentoren die brugklassers op een verstandige manier ondersteunen bij deze stap.

Bezoek de website »

Sooz

SOOZ ondersteunt groepen die de leefbaarheid van hun woonomgeving willen verbeteren. Ook wordt gewerkt aan het verbeteren van de leefbaarheid en het verbinden van bewoners bijvoorbeeld tijdens schouwen, buurtoverleggen en natuurprojecten.

Bezoek de website »

Soso Lobi

Soso Lobi zet zich in om Surinaamse vrouwen uit hun isolement te halen en zich te laten bij- of omscholen voor een betere positie in de maatschappij. 

Bezoek de website »

Stadsdeel Zuid

Het Stadsdeel Zuid van Amsterdam is de eerste ingang vor bewoners van Amsterdam Zuid bij de Gemeente Amsterdam voor alle zaken die met name dit specifieke Stadsdeel Zuid betreffen.

Bezoek de website »

Stichting Laluz

Stichting Laluz brengt enthousiaste young professionals en bevlogen ideële organisaties met elkaar in contact. Young professionals die vrijwillig hun kennis en expertise willen inzetten tijdens of naast hun professionele carrière. Daarnaast ontwikkelt en organiseert laluz programma’s voor het bedrijfsleven op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid.

Bezoek de website »

Stichting Lezen en Schrijven

Stichting Lezen & Schrijven is ervan overtuigd dat iedereen in Nederland moet kunnen lezen, schrijven, rekenen en om moet kunnen gaan met een computer. Door beter te leren lezen en schrijven vergroot je namelijk je kans op een gezond en gelukkig leven.

Bezoek de website »

Stichting Welkom

Stichting Welkom heeft in de Stadionbuurt in Amsterdam-Zuid een plek gecreëerd die wel de huiskamer van de buurt wordt genoemd. Het is een ontmoetingsplek voor buurtbewoners. De kunst is om hen samen actiever en weerbaarder te maken.

Bezoek de website »

Stichting Wijkopbouw Centrum Buitenveldert

Het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert (WOCB) is een organisatie van vrijwilligers, die zich inzet voor het behartigen van de belangen van de inwoners van Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt. Het is een organisatie van, voor en door bewoners.

Bezoek de website »

Voedselbank Amsterdam

De Voedselbank Amsterdam heeft als doel direct voedselhulp te bieden aan mensen in armoede. Er is een aanzienlijke groep mensen die om diverse redenen niet of onvoldoende bereikt wordt door de reguliere hulp en aanklopt bij één van onze uitgiftepunten.

Bezoek de website »

Vrijwilligers Centrale Amsterdam

De Vrijwilligers Centrale Amsterdam heeft ruim 1500 vacatures bij diverse vrijwilligersorganisaties. De VCA adviseert vrijwilligersorganisaties en organiseert oriëntatiebijeenkomsten.

Bezoek de website »

VUmc Alzheimercentrum

VUmc Alzheimercentrum streeft naar een leidende positie in zorg en onderzoek op het gebied van dementie, met name dementie op jonge leeftijd. Het is de visie van VUmc Alzheimercentrum dat door het koppelen van wetenschappelijk onderzoek aan patiëntenzorg de noodzakelijke vooruitgang kan worden geboekt in de strijd tegen dementie.

Bezoek de website »

Wijkcentrum Ceintuur

Het Wijkcentrum Ceintuuur is er voor iedereen die betrokken is bij de buurt. Iedereen kan terecht bij ons met ideeën, initiatieven, klachten en suggesties voor en over de buurt. Samen wordt gekeken naar creatieve oplossingen.

Bezoek de website »

Zonnehuisgroep Amstelland

Zonnehuisgroep Amstelland biedt alle vormen van ouderenzorg, van thuiszorg tot intensieve verpleeghuiszorg in de gemeenten Amstelveen, Amsterdam-Zuid, De Ronde Venen en Ouder Amstel.

Bezoek de website »
Site by Alsjeblaft!