terug

Partners

Partnerorganisaties zijn de toegevoegde waarde; zij leveren kennis en kunde in trainingen en themabijeenkomsten.

De partners van de Vrijwilligersacademie Amsterdam en de Kennismarkten bestaan uit Amsterdamse vrijwilligersorganisaties die gericht zijn op de sector zorg en welzijn. De aangesloten partnerorganisaties vormen een toegevoegde waarde voor de Vrijwilligersacademie en leveren een bijdrage aan diverse trainingen en themabijeenkomsten.

Wil uw organisatie ook bijdragen aan het uitgebreide trainingsaanbod van de kennismarkt? Neem contact met ons op.

Partner worden van de vrijwilligersacademie kan ook. Wij hebben informatie brief voor u samengesteld met beknopte informatie over onze diensten en de samenwerking. U kunt deze informatie hier downloaden of contact met ons opnemen.

Amsta

De zorgaanbieder in Amsterdam voor ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en iedere andere Amsterdammer die behoefte heeft aan een steuntje in de rug.

Bezoek de website »

Amsterdam Cares

Amsterdam Cares is een vrijwilligersorganisatie gestart op initiatief van Amsterdamse young professionals die graag iets terug wilden doen voor hun stad. Geïnspireerd door het Amerikaanse Hands on Network heeft Amsterdam Cares zich gespecialiseerd in flexibel vrijwilligen.

Bezoek de website »

Beterburen

Beterburen biedt bemiddeling aan buren die overlast van elkaar ervaren. Onze bemiddelaars ondersteunen beide buren bij het voorbereiden naar een gezamenlijk bemiddelingsgesprek.

Bezoek de website »

Buurtgezinnen

Veel gezinnen zijn overbelast. Buurtgezinnen.nl is er voor deze gezinnen. Buurtgezinnen.nl wil voorkomen dat het van kwaad tot erger wordt. Of positief gezegd: Buurtgezinnen.nl wil ervoor zorgen dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien in hun eigen gezin.

Bezoek de website »

CABO

Carrière Coach Café

Speciaal voor iedereen die zich afvraagt of ze wel op het juiste carrière pad zit, is er het Carrière Coach Café. Naast het Café worden tevens een verdiepingsprogramma en individuele coachingstrajecten aangeboden.

Bezoek de website »

Combiwel

Combiwel is een maatschappelijke onderneming met een breed scala aan diensten voor inwoners van Amsterdam met uiteenlopende sociaal-economische achtergronden. Vanuit talloze locaties worden mensen op wijkniveau ondersteund bij het bouwen en onderhouden van netwerken zodat zij actief aan de samenleving kunnen en willen deelnemen.

Bezoek de website »

De Omslag

Stichting De Omslag is een onafhankelijke, ideële project- en netwerkorganisatie voor vraagstukken op het gebied van activering en arbeid.

Bezoek de website »

De Regenboog Groep

De Regenboog Groep stimuleert de ontwikkeling van kwetsbare mensen om hen actief deel te kunnen laten nemen aan de maatschappij.

Bezoek de website »

Dialoog in actie

Stichting DiA brengt het gesprek naar de mensen toe en organiseert dialogen in kerken, moskeeën, buurthuizen en cafés.

Bezoek de website »

Don Bosco Jonathan

Don Bosco Jonathan is een vrijwilligersorganisatie vóór en dóór jongeren. De organisatie heeft als belangrijkste doelstelling om het sociaal netwerk van dak- en thuisloze jongeren en (aanstaande) jonge moeders in Amsterdam te versterken.

Bezoek de website »

DWI

Gemeente Amsterdam, Dienst Werk en Inkomen. De Gemeente Amsterdam wil dat iedereen die kan werken aan het werk gaat. De Dienst Werk en Inkomen kan Amsterdammers hierbij waar nodig ondersteunen.

Bezoek de website »

Dynamo

Dynamo stimuleert en ondersteunt bewoners om actief deel te nemen aan de samenleving. Dynamo stimuleert mensen hun capaciteiten en talenten te ontdekken en eventuele problemen zelf op te lossen en brengt buurtbewoners met elkaar in contact.

Bezoek de website »

Hogeschool van Amsterdam

Bezoek de website »

Huis van de Wijk

De Huizen van de Wijk zijn een ontmoetingsruimte voor en door bewoners, ondernemers en organisaties in uw wijk. Sinds 1 januari 2012 zijn er vijf Huizen van de Wijk in Amsterdam Zuid. In het Huis van de Wijk kunt u terecht wanneer u een goed idee heeft voor de wijk of uw steentje wilt bijdragen ten behoeve van de leefbaarheid en het welzijn in uw wijk.

Bezoek de website »

Hulplijn Amsterdam

Chat- en telefonische hulpdienst voor mensen die een probleem ervaren of ergens mee zitten en daar om wat voor reden dan ook in hun eigen omgeving niet over kunnen of willen praten, kunnen anoniem en in vertrouwen hun verhaal kwijt bij de Hulplijn Amsterdam (voorheen Sensoor).

Bezoek de website »

Joods Hospice Immanuel

Kuria

Kuria biedt palliatieve (terminale) zorg in het hospice, vanuit buddyzorg en met advies en informatie van deskundige verpleegkundigen thuis.

Bezoek de website »

Mantelzorg en meer

Mantelzorg & Meer biedt ondersteuning, begeleiding, advies en training aan mantelzorgers, vrijwilligers, werkgevers en organisaties.

Bezoek de website »

Markant

Markant, Centrum voor Mantelzorg is het steunpunt voor mantelzorgers in Amsterdam en Diemen en het Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam voor professionals. Markant biedt mantelzorgers ondersteuning waar dat kan. Ook zet Markant vrijwilligers in zodat de mantelzorger even vrijaf heeft en iets voor zichzelf kan doen.

Bezoek de website »

Odensehuis

Het Odensehuis geeft mensen met dementie een plek en een stem. Mensen met dementie en mensen met geheugenklachten zijn de hele dag welkom in het Odensehuis in Amsterdam. Alleen of samen met hun partner, familie of vrienden.

Bezoek de website »

Protestantse Diaconie Amsterdam

De diaconie ondersteunt en initieert allerlei initiatieven en projecten in de stad, gericht op de verbetering van de positie van mensen in knelsituaties, zoals dak- en thuislozen, ongedocumenteerde arbeidsmigranten en vluchtelingen en andere mensen op of onder het bestaansminimum. Daarnaast heeft de diaconie projecten opgezet in enkele stadswijken, gericht op de sociale cohesie tussen de verschillende bevolkingsgroepen.

Bezoek de website »

PuurZuid

PuurZuid zet zich in voor elke inwoner van Amsterdam Zuid die vragen heeft op het gebied van wonen, zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening. PuurZuid is actief op een breed terrein: van hulp bij het invullen van formulieren tot volledige verzorging in een wooncentrum of complexe zorg thuis.

Bezoek de website »

School ‘s Cool

School ‘s Cool begeleidt twaalfjarigen die van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan. Zowel leerlingen als ouders krijgen te maken met grote veranderingen. De leerkracht van groep 8 kan dan aan de bel trekken. School’s cool beschikt over mentoren die brugklassers op een verstandige manier ondersteunen bij deze stap.

Bezoek de website »

Sooz

SOOZ ondersteunt groepen die de leefbaarheid van hun woonomgeving willen verbeteren. Ook organiseert SOOZ activiteiten om buurtbewoners actief bij hun leefomgeving en medebewoners te betrekken. Door mensen bijeen te brengen, bijvoorbeeld tijdens schouwen, buurtoverleggen en natuurprojecten, wordt gewerkt aan het verbeteren van de leefbaarheid en het verbinden van bewoners.

Bezoek de website »

Soso Lobi

Soso Lobi zet zich in om Surinaamse vrouwen uit hun isolement te halen en zich te laten bij- of omscholen voor een betere positie in de maatschappij. 

Bezoek de website »

Stadsdeel Zuid

Bezoek de website »

Stichting Laluz

Stichting Laluz brengt enthousiaste young professionals en bevlogen ideële organisaties met elkaar in contact. Young professionals die vrijwillig hun kennis en expertise willen inzetten tijdens of naast hun professionele carrière. Daarnaast ontwikkelt en organiseert laluz programma’s voor het bedrijfsleven op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid.

Bezoek de website »

Stichting Lezen en Schrijven

Stichting Lezen & Schrijven is ervan overtuigd dat iedereen in Nederland moet kunnen lezen, schrijven, rekenen en om moet kunnen gaan met een computer. Door beter te leren lezen en schrijven vergroot je namelijk je kans op een gezond en gelukkig leven.

Bezoek de website »

Stichting Welkom

Stichting Welkom heeft in de Stadionbuurt in Amsterdam-Zuid een plek gecreëerd die wel de huiskamer van de buurt wordt genoemd. Het is een ontmoetingsplek voor buurtbewoners. De kunst is om hen samen actiever en weerbaarder te maken.

Bezoek de website »

Stichting Wijkopbouw Centrum Buitenveldert

Het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert (WOCB) is een organisatie van vrijwilligers, die zich inzet voor het behartigen van de belangen van de inwoners van Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt. Het is een organisatie van, voor en door bewoners. Het WOCB is er dus voor iedereen.

Bezoek de website »

Voedselbank Amsterdam

De Voedselbank Amsterdam heeft als doel direct voedselhulp te bieden aan mensen in armoede. Er is een aanzienlijke groep mensen die om diverse redenen niet of onvoldoende bereikt wordt door de reguliere hulp en aanklopt bij één van onze uitgiftepunten.

Bezoek de website »

Vrijwilligers Centrale Amsterdam

De Vrijwilligers Centrale Amsterdam heeft ruim 1500 vacatures bij diverse vrijwilligersorganisaties. De VCA adviseert vrijwilligersorganisaties en organiseert oriëntatiebijeenkomsten.

Bezoek de website »

VUmc Alzheimercentrum

VUmc Alzheimercentrum streeft naar een leidende positie in zorg en onderzoek op het gebied van dementie. Met name waar het dementie op jonge leeftijd betreft. Het is de visie van VUmc Alzheimercentrum dat alleen door het koppelen van wetenschappelijk onderzoek aan patiëntenzorg de noodzakelijke vooruitgang kan worden geboekt in de strijd tegen dementie.

Bezoek de website »

Wijkcentrum Ceintuur

Wijkcentrum Ceintuur is een onafhankelijke stichting met een bestuur bestaande uit actieve buurtbewoners. Iedereen kan terecht bij Wijkcentrum Ceintuur met ideeën, initiatieven, klachten en suggesties voor en over de buurt. Samen wordt gekeken naar creatieve oplossingen. Het Wijkcentrum is er voor iedereen die betrokken is bij de buurt.

Bezoek de website »

Zonnehuisgroep Amstelland

Zonnehuisgroep Amstelland biedt alle vormen van ouderenzorg, van thuiszorg tot intensieve verpleeghuiszorg in de gemeenten Amstelveen, Amsterdam-Zuid, De Ronde Venen en Ouder Amstel.

Bezoek de website »
Site by Alsjeblaft!