terug

In de buurt

Socratisch Café

Let op: Deze training is inmiddels van start, inschrijven is niet meer mogelijk.

Het Socratisch Café is een openbare ontmoetingsplek voor mensen die op Socratische wijze met elkaar in gesprek willen treden.

Doelstelling en inhoud
Socratisch wil zeggen zoals de Griekse filosoof Socrates dat 2500 jaar geleden op de Atheense markten en in gymnasia deed: middels dialoog. Het Socratische Café vindt iedere laatste vrijdag van de maand plaats, m.u.v. de maanden juli, augustus en december. Voor meer informatie Socratisch Café Amsterdam en Dialoog in Actie. Bij ieder Café staat er één thema centraal. Middels diverse gespreks- en reflectievormen die worden aangeboden gaat u gezamenlijk op zoek naar de principes onder de deugdelijke opvatting van u en uw gesprekspartners.

Het thema van deze maand is ‘Verantwoordelijkheid’.

Wat betekent dat, als je ergens verantwoordelijk voor bent? Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen. Als kinderen met voetballen een ruit
intrappen moeten de ouders betalen.
Is verantwoordelijkheid dan een soort van garantiefonds? Een zekerstellingwie aansprakelijk is als het fout gaat?
Verantwoordelijkheid nemen is dus behoorlijk speculatief. Je weet niet wat voor narigheid er zal gebeuren en wanneer, en je zegt toch:
ik draai ervoor op. Is dat edelmoedig of naïef? Of misschien overmoedig?

Wat is dat dan, verantwoordelijkheid? Het heeft iets te maken met antwoord kunnen geven en ook wel met verdedigen. Blijkbaar speelt
verantwoordelijkheid pas als er iets mis is gegaan, of als iemand vindt dat er iets mis is gegaan, als er iets moet worden ‘rechtgezet’.
Verantwoordelijkheid heeft dus te maken met regels en normen.

In het Grieks heeft verantwoordelijkheid te maken met offeren.

Verantwoordelijkheid nemen of verantwoording afleggen een vorm van offeren. Wat een vreemde combinatie. Of toch niet zo vreemd?

Vanuit eigen ervaring
Essentieel hierbij is het spreken over eigen ervaringen, om zo de zienswijze op een bepaald thema inzichtelijk te krijgen en onderzoekbaar te maken.

Voor wie
Voor vrijwilligers, mantelzorgers en actieve bewoners uit Stadsdeel Zuid, die geïnteresseerd zijn in het thema. (thema wordt nog bekend gemaakt)

Tijdsinvestering
3,5 uur inclusief 30 minuten inloop

Studiemateriaal
Niet van toepassing.

Aantal deelnemers
Maximaal 15 deelnemers.

Certificaat van deelname
Niet van toepassing.

Site by Alsjeblaft!