terug

In de buurt

Socratisch Café

Let op: Deze training is inmiddels van start, inschrijven is niet meer mogelijk.

Het Socratisch Café is een openbare ontmoetingsplek voor mensen die op Socratische wijze met elkaar in gesprek willen treden.

Iedere laatste vrijdag van de maand komt hier een bonte verzameling van mensen bijeen om gesprekken te voeren aan de hand van een specifiek thema. Thema en vaste gespreksvormen zijn de kaders waarbinnen gezocht wordt naar dieper liggende overtuigingen van de deelnemers. We spreken vanuit persoonlijke ervaringen met het thema.

Doel en inhoud
Socratisch wil zeggen zoals de Griekse filosoof Socrates dat 2500 jaar geleden op de Atheense markten en in gymnasia deed: middels dialoog. De gesprekken worden begeleid door enthousiaste en ervaren socratische gespreksleiders, maar je kunt ook onder begeleiding zelf oefenen met het leiden van een dialoog.

Het thema deze maand is: Geduld

Geduld is een schone zaak, zegt men wel eens. Maar is dat wel zo?!

Zit er een zekere mate van berusting in geduld? Of is geduld gericht op verandering? Heeft geduld dan met vertrouwen te maken; vertrouwen in de goede afloop voor jezelf en de ander? En wat is de relatie tussen geduld en optimisme? Zit er een drive achter van woede, van een noodzaak tot kentering?

Kan je geduld oefenen? Valt het dus te leren? Onze samenleving lijkt geduld eerder af te leren en ongeduld aan te moedigen: alles kan efficiënter en sneller. Is dat werkelijk zo? Is geduld niet efficiënt? Is geduld ouderwets geworden? Is geduld gelijk aan langzaam? Kan je geduld met iemand hebben? Kan je geduld hebben met jezelf? Heeft geduld iets te maken met mildheid? Komt het als vanzelf met het klimmen der jaren?

Kortom, wat bedoelen we eigenlijk met geduld?

We starten om 15:30 uur, vanaf 15:15 uur kun je inlopen.

Voor wie
Voor vrijwilligers, mantelzorgers en actieve bewoners, die geïnteresseerd zijn in het thema.

Tijdsinvestering
3 uur

Studiemateriaal
Niet van toepassing.

Aantal plaatsen
Via de kennismarkt zijn 2 plaatsen beschikbaar.

Certificaat van deelname
Nee

Let op
Wanneer je je via deze kennismarkt inschrijft geven wij jouw inschrijving door aan de organisatoren van het Socratisch Cafe.

Voor meer informatie Socratisch Café Amsterdam en Dialoog in Actie. Bij ieder Café staat er één thema centraal. Middels diverse gespreks- en reflectievormen die worden aangeboden ga je gezamenlijk op zoek naar de principes onder de deugdelijke opvatting van jezelf en je gesprekspartners.

Site by Alsjeblaft!