terug

In de buurt

Ontsporing van mantelzorg

Let op: Deze training is inmiddels van start, inschrijven is niet meer mogelijk.

Door de coronamaatregelen neemt de druk op mantelzorgers toe. In veel gevallen is er minder ondersteuning van professionals, zoals wijkverpleging en dagopvang. Als mantelzorgers de zorg voor hun familielid of naaste niet meer aan kunnen, lopen ze het risico om te ontsporen in gedrag dat ze zelf ook niet zouden willen vertonen. Goede zorg kan omslaan in verwaarlozing of zelfs mishandeling. Met schrijnende situaties tot gevolg…

Kom je in zorgsituaties waar je je extra zorgen over maakt?
Verloopt het contact nu telefonisch en ben je ongerust?
Wil je handvatten over wat je in deze situaties kunt doen?
Meld je dan aan voor deze online bijeenkomst.

Doel en inhoud
Een bijeenkomst waarin aandacht is voor de volgende punten:

  • Preventie
  • Signalering
  • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Casuïstiek

Hoe werkt het?
We werken met het video conferencing systeem Zoom. Voorafgaand aan de training ontvang je een uitnodiging met link en instructie hoe je Zoom kunt installeren op je computer, laptop of tablet.

Voor wie?
Voor mantelzorgers, beroepskrachten en iedereen die zorgt voor een ander.

Tijdsinvestering
2 uur

Studiemateriaal
N.v.t.

Aantal deelnemers
Via onze kennismarkt zijn 3 plaatsen beschikbaar

Certificaat van deelname
Nee

Site by Alsjeblaft!