terug

Colleges

Goed of fout

Introductiecolleges over ethische regels en hoe je die kunt hanteren.

Vroeg of laat dienen zich in ons begeleidingswerk situaties aan waarbij we ons afvragen: “kán dit eigenlijk wel?”. Naar ons gevoel worden er dan ethische grenzen overschreden zijn en zijn er bepaalde waarden in het geding. Hoe brengen we het overschrijden van ethische grenzen onder woorden als we hierover in gesprek gaan? Wat zijn daarbij onze argumenten?

Doel en inhoud
Filosofisch gezien zitten we hier in het gebied van de ethiek. Welke kennis over waarden en normen wordt ons aangereikt in de filosofie?

We gaan het in deze twee introductiecolleges hebben over welke ethische regels er geldig zijn en hoe je die kunt hanteren. Het eerste college is meer theorie en kennis. Het tweede college is meer een werkcollege. Hier staan ethische dilemma’s en het hanteren van ethische regels centraal.

Na het volgen van de colleges

  • Zijn we op de hoogte van verschillende vormen van ethiek: plichtethiek, gevolgenethiek en deugdethiek.
  • Zijn we op de hoogte van ethische dilemma’s.
  • Weten we iets over morele ontwikkeling van mensen.
  • Zijn we op de hoogte van universele waarden en mensenrechten in onze democratische rechtsstaat.

Bij elk college werken we aan een opdracht en gaan daarover met elkaar in gesprek.

Docent
Drs. Dick de Korte studeerde na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als maatschappelijk werker, sociale wetenschappen en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was werkzaam als docent filosofie aan de Hogeschool van Amsterdam.

Voor wie?
Deze collegereeks is voor iedereen de in dit onderwerp is geïnteresseerd.

Tijdsinvestering
4 uur

Studiemateriaal
N.v.t.

Aantal plaatsen
Dit college biedt plaats aan maximaal 7 deelnemers.

Certificaat van deelname
Nee

Site by Alsjeblaft!